วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ จป วิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (Safety officer)หน้าที่หลักๆ ของ จป วิชาชีพ ก็คือ คอยดูแลและป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานและให้พนักงานปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงนายจ้างด้วย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่กฎหมายได้กำหนดหรือบังคับให้นายจ้างต้องแต่งตั้ง จป วิชาชีพไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล การไฟฟ้า การประปา ห้างสรรพสินค้า งานเหมืองแร่และถ่านหิน รวมถึงสถาบันทางการเงินด้วย แล้วทุกคนรู้ไหมว่าคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม จป วิชาชีพต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ก่อนที่เราจะไปดูคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม จป วิชาชีพ เรามาทำความเข้าใจกับหน้าที่การทำงานของตำแหน่ง จป วิชาชีพกันก่อน โดยหลักๆ แล้ว จป วิชาชีพ มีหน้าที่การทำงาน ดังต่อไปนี้

  • มีหน้าที่ตรวจสอบ เสนอแนะ เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ บ่งชี้อันตราย รวมถึงหามาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
  • ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการทำงาน
  • ตรวจหาสาเหตุ วิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญใจ เนื่องมาจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางป้องกันโดยไม่ให้เกิดเหตุนั้นซ้ำขึ้นอีก
  • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย

จะเป็น จป วิชาชีพได้ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โดยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ก็คือ การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ ด้วย แต่หากไม่ได้รับการฝึกอบรม จป วิชาชีพ ก็สามารถเป็นจปวิชาชีพได้ ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า หรือได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

อบรม จป วิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ตามข้อมูลที่เราได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ คุณจะเห็นได้ว่าผู้ที่จะเข้ารับการอบรม จป วิชาชีพจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย รวมทั้งมีใบรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 2015 จาก URS ให้สามารถจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือ จป วิชาชีพได้ อาจมีการอบรมตามสถานที่ต่างๆ หรืออบรมผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Application Zoom ซึ่งเป็นการ Video Conference สะดวกสบาย ตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี หลังจากที่เข้ารับการอบรม จป วิชาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณก็จะได้ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป วิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพด้วย