ในปัจจุบันนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างที่สุดเลยเพราะว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นจะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆที่ให้เกิดขึ้นกับเราเองอีกด้วย เพราะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจให้มากที่สุด

              เพราะว่าสิ่งแวดล้อมนั้นก็หมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราที่เราสัมผัสได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่เก่งยิ่งขึ้นแล้วทำให้เราได้รับอะไรที่ดีๆยิ่งขึ้นไปด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจในเรื่องของธรรมชาติให้มากๆด้วยเพราะธรรมชาติจะช่วยทำให้เราได้เจอกับอะไรที่ดีที่มีความสดใสและสวยงามอย่างที่สุดด้วย

              เราจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องของธรรมชาติอย่างในเรื่องของการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ ทะเล หรือการไม่ทิ้งสิ่งสกปรกลงทะเลนั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญกับเราเองอย่างที่สุด สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่ควรที่จะต้องมองข้ามเลยเพราะถ้าหากเรามองข้ามไปแล้วเราอาจจะไม่เจอกับธรรมชาติที่สวยงามอย่างยิ่งด้วย

              ถ้าหากเราเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยกันอนุรักษ์ในธรรมชาติแล้วจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราก็จะได้ช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นก็ยังคงอยู่เพราะถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์หรือทำลายแล้วจะทำให้เราไม่มีอะไรที่สวยงามเกี่ยวกับธรรมชาติให้เราได้เห็นอีกด้วย

              ธรรมชาตินั้นเราสามารถที่จะเลือกหาดูได้จากที่ในภาคเหนือ หรือที่ต่างๆที่มีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่สุด เราเองจึงควรที่จะต้องหาพื้นที่ดูก่อนว่าเราชอบที่จะอยู่ในธรรมชาติแบบไหน หรืออยากที่จะไปเที่ยวกับธรรมชาติแบบไหนก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับเราอย่างยิ่ง

              เพราะอย่างถ้าเป็นเชียงใหม่ก็จะเป็นภูเขาเสียส่วนใหญ่หรือถ้าหากเป็นจังหวัดน่านก็จะเป็นทุ่งนาที่มีความเขียวขจีกันอย่างมากมายด้วย เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองจึงควรที่จะให้ความสนใจเพราะเราสามารถที่จะเลือกไปในที่ที่เราชอบได้อย่างยิ่งเช่นกันเพื่อไปรับอากาศที่บริสุทธิ์ ไปรับแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย

              ถ้าหากเราไม่มีสิ่งแวดล้อมเลยในโลกแน่นอนว่าเราอาจจะเจอกับมลพิษหรือไม่เจอสิ่งสวยงามตามธรรมชาติแบบนี้แล้วก็จะไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์ให้เราได้เลือกดูกันด้วย ถ้าหากเราอยากที่จะใส่ใจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะต้องให้ความสนใจอย่างที่สุดแล้วเราก็จะเจอกับเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามยิ่งขึ้นด้วย