สิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไรบ้าง

              ในปัจจุบันนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างที่สุดเลยเพราะว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นจะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆที่ให้เกิดขึ้นกับเราเองอีกด้วย เพราะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจให้มากที่สุด

              เพราะว่าสิ่งแวดล้อมนั้นก็หมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราที่เราสัมผัสได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่เก่งยิ่งขึ้นแล้วทำให้เราได้รับอะไรที่ดีๆยิ่งขึ้นไปด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจในเรื่องของธรรมชาติให้มากๆด้วยเพราะธรรมชาติจะช่วยทำให้เราได้เจอกับอะไรที่ดีที่มีความสดใสและสวยงามอย่างที่สุดด้วย

              เราจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องของธรรมชาติอย่างในเรื่องของการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ ทะเล หรือการไม่ทิ้งสิ่งสกปรกลงทะเลนั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญกับเราเองอย่างที่สุด สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่ควรที่จะต้องมองข้ามเลยเพราะถ้าหากเรามองข้ามไปแล้วเราอาจจะไม่เจอกับธรรมชาติที่สวยงามอย่างยิ่งด้วย

              ถ้าหากเราเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยกันอนุรักษ์ในธรรมชาติแล้วจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราก็จะได้ช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นก็ยังคงอยู่เพราะถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์หรือทำลายแล้วจะทำให้เราไม่มีอะไรที่สวยงามเกี่ยวกับธรรมชาติให้เราได้เห็นอีกด้วย

              ธรรมชาตินั้นเราสามารถที่จะเลือกหาดูได้จากที่ในภาคเหนือ หรือที่ต่างๆที่มีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่สุด เราเองจึงควรที่จะต้องหาพื้นที่ดูก่อนว่าเราชอบที่จะอยู่ในธรรมชาติแบบไหน หรืออยากที่จะไปเที่ยวกับธรรมชาติแบบไหนก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับเราอย่างยิ่ง

              เพราะอย่างถ้าเป็นเชียงใหม่ก็จะเป็นภูเขาเสียส่วนใหญ่หรือถ้าหากเป็นจังหวัดน่านก็จะเป็นทุ่งนาที่มีความเขียวขจีกันอย่างมากมายด้วย เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองจึงควรที่จะให้ความสนใจเพราะเราสามารถที่จะเลือกไปในที่ที่เราชอบได้อย่างยิ่งเช่นกันเพื่อไปรับอากาศที่บริสุทธิ์ ไปรับแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย

              ถ้าหากเราไม่มีสิ่งแวดล้อมเลยในโลกแน่นอนว่าเราอาจจะเจอกับมลพิษหรือไม่เจอสิ่งสวยงามตามธรรมชาติแบบนี้แล้วก็จะไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์ให้เราได้เลือกดูกันด้วย ถ้าหากเราอยากที่จะใส่ใจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะต้องให้ความสนใจอย่างที่สุดแล้วเราก็จะเจอกับเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามยิ่งขึ้นด้วย

สิ่งแวดล้อมจะช่วยทำให้ลดมลพิษได้

              ในปัจจุบันนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยเราจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มากๆเพราะว่าสิ่งแวดล้อมจะช่วยทำให้เราได้มีความสุขอย่างมากเพราะว่าเราจะได้เจอกับอากาศที่เย็นและบริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้นด้วย

              เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นต้องบอกเลยว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นสิ่งที่จะทำให้หลายๆคนนั้นได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์และก็ได้เจอกับอะไรที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ควรที่จะให้ความสนใจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะสิ่งแวดล้อมจะช่วยทำให้ลดมลพิษได้อย่างยิ่งเลย

              ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการไม่ตัดต้นไม้ ไม่ทำลายป่าเพราะว่าทุกๆอย่างในเรื่องนี้นั้นก็เป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญอย่างที่สุดเพราะว่าถ้าหลายๆคนรู้จักที่จะอนุรักษ์ในสิ่งแวดล้อมแล้วนั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอย่างยิ่งด้วย

                  เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและคำนึงถึงให้มากที่สุดเพราะว่าสิ่งแวดล้อมจะช่วยทำให้โลกของเรานั้นมีความสดใสและดียิ่งขึ้นได้ด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยแล้วก็จะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะยิ่งเราให้ความสนใจแล้วก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่สุดเพราะสิ่งแวดล้อมนั้นจะช่วยลดมลพิษและให้อากาศที่บริสุทธิ์ได้เลย

              เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเราเองจึงควรที่จะต้องจัดการให้มากๆในเรื่องของการช่วยกันไม่ตัดไม้ทำลายป่า การร่วมกันเก็บขยะในทะเลหรือการปลูกป่าชายเลนเพราะสิ่งเหล่านี้จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เราได้ร่วมกันทำให้ป่าไม้ของเรานั้นยิ่งมีมากขึ้นแล้วสิ่งนี้จะช่วยทำให้เวลาที่เกิดน้ำท่วมอะไรแล้วก็ไม่ใช่อุปสรรคกับเราอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจะมีการกั้นของต้นไม้อยู่แล้ว จะช่วยทำให้หนักกลายเป็นเบาได้อย่างยิ่งด้วย

              ทุกๆอย่างในเรื่องของต้นไม้นั้นก็จะมีต้นไม้มากมายที่ให้เราได้เลือกปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้ที่ช่วยให้เราได้รับอากาศที่ดีๆหรือได้รับออกซิเจนก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีกับเราเองอย่างยิ่งด้วย เรื่องของสิ่งแวดล้อมเราจึงไม่ควรที่จะต้องมองข้ามไปเลยเพื่อเราจะได้อยู่แบบร่มเย็นและมีความสุขที่สุด

              ถ้าหากเรารู้จักที่จะเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วจะยิ่งช่วยทำให้เราภูมิใจอย่างยิ่งเพราะเราจะยิ่งได้ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

การปลูกต้นไม้ในบ้านช่วยเรื่องอะไร

              ในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของต้นไม้นั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดสำหรับใครๆเลยเพราะว่าในเรื่องของต้นไม้นั้นต้นไม้จะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่มีอากาศที่ดีๆและบริสุทธิ์นั้นมากมายอย่างยิ่งเลย เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของต้นไม้นั้นถ้าหากเรารู้จักที่จะปลูกแล้วก็จะช่วยทำให้บ้านของเรานั้นมีความร่มเย็นได้อย่างยิ่งเลย

              เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของการปลูกต้นไม้นั้นก็จะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นดีขึ้น อากาศก็ยิ่งดีขึ้นไปตามลำดับด้วย สิ่งๆนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องให้ความสนใจให้มากๆเพราะยิ่งเราปลูกต้นไม้ในบ้านก็จะช่วยทำให้บ้านนั้นได้รับออกซิเจนทำให้เราหายใจเข้าไปก็รู้สึกถึงความโล่งสบายอย่างยิ่งด้วย

              เรื่องของต้นไม้นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเลยเพราะว่าต้นไม้จะช่วยทำให้อะไรหลายๆอย่างนั้นดูดียิ่งขึ้นไปเลย เราเองจึงควรที่จะต้องมองให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยจะยิ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ในบ้านก็จะช่วยทำให้บ้านร่มเย็นมากขึ้นกว่าเดิมได้

                  เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของการปลูกต้นไม้ในบ้านนั้นจะช่วยทำให้บ้านของเราไม่ร้อนจนเกินไปแถมมีอากาศบริสุทธิ์คอยหมุนเวียนอยู่เสมอด้วย สิ่งเหล่านี้จึงจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะยิ่งเราเลือกที่จะปลูกต้นไม้ภายในบ้านแล้วก็อาจจะลดอากาศเสียๆได้อีกด้วย

                  สิ่งเหล่านี้ในเรื่องของการปลูกต้นไม้นอกจากจะในบ้านแล้วในบริเวณบ้านเราก็สามารถที่จะทำได้อีกเช่นกัน เพราะทุกๆอย่างยิ่งเราให้ความสำคัญในเรื่องของการปลูกต้นไม้แล้วก็จะช่วยทำให้บ้านของเราไม่ร้อนจนเกินไป ภายในบริเวณบ้านเราก็จะได้มีอากาศที่จะหายใจได้อย่างสบายปอดที่สุด

              ถ้าหากเราเห็นความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะเราก็จะไม่ทำลายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างที่สุดเพื่อที่สุขภาพร่างกายของเราก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นด้วย

              การที่เรามีพื้นที่ในบ้านหรือในบริเวณบ้านสำหรับปลูกต้นไม้แล้วนั้นก็ยิ่งดี หาต้นไม้มงคลหรือหาต้นไม้ที่เป็นพืชผักสวนครัวมาปลูกก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีกับเราเองอย่างยิ่ง เรื่องของต้นไม้ถ้าเราให้ความสนใจแล้วก็ถือว่าเราเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยทำให้โลกของเราร่มเย็นขึ้นแล้วก็มีอากาศที่ดีๆมากกว่าอากาศที่เป็นมลพิษอีกด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด