air dryer ราคา

air dryer คืออะไร air dryer ราคาถูก คุณภาพดี เลือกยี่ห้อไหน

air dryer คือ เครื่องทำลมแห้ง เครื่องนี้จะทำงานควบคู่ไปกับเครื่องปั๊มลม ( Air Compressor ) หน้าที่หลักๆ คือลดปริมาณน้ำและความชื้นที่ปะปนมาในระบบลมอัดเพื่อให้ลมมีความสะอาดและปราศจากความชื้น ลมที่ได้จาก  Air Compressor  หรือเครื่องปั๊มลมจะมีความชื้นอิ่มตัวที่ […]