ทำความรู้จักกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

หลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนมาบ้างแล้วว่ามีลักษณะอย่างไร และมีขั้นตอนการทำงานแบบไหน โดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนนั้นก็สามารถจำแนกออกได้เป็นหลายแบบไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกังหันไอน้ำ โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ฯลฯ โดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพกันว่าเป็นอย่างไร ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพนั้นจะมีรูปแบบในการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ 3 รูปแบบให้ได้เราได้ศึกษากัน

รูปแบบของการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนใต้พิภพ

มาดูกันว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพนั้นมีรูปแบบในการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบไหนบ้าง

  • รูปแบบแรกจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพแบบไอแห้ง หรือ Dry steam geothermal power plant ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่พบได้น้อยมาก เนื่องจากว่าการที่จะได้มาซึ่งไอแห้งแบบสมบูรณ์นั้นต้องใช้อุณหภูมิของความร้อนใต้พิภพค่อนข้างสูง และเมื่อทำให้ไอน้ำที่ได้จากหลุมเจาะต้องมีอุณหภูมิที่สูงกว่า 235 °C ซึ่งไอน้ำดังกล่าวที่ว่านั้นจะต้องอยู่ในสภาวะไอร้อนยิ่งยวด เมื่อได้ไอน้ำยิ่งยวดออกมาก็จะนำไปส่งผ่านท่อไปหมุนกังหันและขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • รูปแบบต่อมาเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพแบบไอน้ำระเหยใหม่ หรือ Flash steam geothermal power plant โดยโรงไฟฟ้าแบบนี้เป็นแบบที่พัฒนามากจากรูแปบบแรกคือโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพแบบไอแห้ง ซึ่งน้ำพุร้อนที่ได้จากหลุมเจาะแบบแรกนั้นจะมีลักษณะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิสูง หรือในบางครั้งอาจจะมีลักษณะเป็นผสมซึ่งมีทั้งไอน้ำและของเหลวผสมอยู่ จึงทำให้ไม่สามารถนำไปผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำได้โดยตรง จะต้องทำการลดความดันเพื่อแยกไอน้ำออกจากของเหลวก่อน
  • รูปแบบสุดท้ายคือโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพแบบสองวงจรสารทำงาน หรือ Binary cycle geothermal power plant เป็นรูปแบบที่เป็นการนำแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีอุณหภูมิระหว่าง 90-150 °C ไปให้ความร้อนแก่สารทำงานที่มีจุดเดือดต่ำกว่า เพื่อใช้สำหรับการขับเคลื่อนกังหันได้โดยใช้น้ำพุร้อนอุณหภูมิต่ำ

รูปแบบการทำงานของพลังงานความร้อนใต้พิภพทั้งสามรูปแบบนี้ก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกและสนใจที่จะใช้รูปแบบการทำงานแบบไหน ซึ่งแต่ละรูปแบบก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป 

ความจำเป็นของปิโตรเลียม

ปิโตรเลียม เป็นน้ำมันดิบชนิดหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามกระบวนการทางธรรมชาติซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าที่จะเกิดปิโตรเลียมเหล่านี้ขึ้น โดยจะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่ในสภาวะภายใต้แรงกดดันและอุณหภูมิที่สูงเพียงพอจนทำให้ปิโตรเลียมต่าง ๆ แยกหลอมรวมตัวกันเกิดเป็นน้ำมันดิบออกมา ซึ่งน้ำมันดิบเหล่านี้จะถูกเรียกว่าน้ำมันปิโตรเลียม ที่สามารถนำมาใช้ประยุกต์และงานในปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมากมาย มีตั้งแต่ระดับน้ำมันเตาหรือแก๊สหุงต้มต่าง ๆ รวมทั้งยางมะตอย ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ในกระบวนการสุดท้ายของการกลั่นน้ำมันหรือการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ถือว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ตั้งแต่กระบวนการกลั่นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น  

ไม่เว้นแม้แต่การนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงมากมายในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมรถยนต์หรือที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ทุกชนิด อาคารบ้านเรือน ร้านอาหารที่ต้องใช้ในการหุงต้มในการประกอบอาหาร ซึ่งตัวก๊าซปิโตรเลียมที่ได้มาจากการกลั่นนั้นมักจะอยู่ในรูปของเชื้อเพลิงเหลวที่ถูกอัดมาด้วยแรงดันสูงเพื่อให้แก๊สเปลี่ยนรูปมาเป็นของเหลวให้ง่ายต่อการใช้งานและการจัดเก็บ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ในทันที ในกระบวนการใช้งานการเผาไหม้สารเหล่านี้จะเกิดเขมาควันที่น้อย 

แหล่งที่มาของน้ำมันปิโตรเลียม 

แหล่งที่มาของน้ำมันปิโตรเลียมก็มาจากใต้พื้นพิภพในท้องทะเลเป็นส่วนใหญ่ สามารถสำรวจหาปิโตรเลียมได้โดยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าความสั่นสะเทือนโดยดูการระเบิดใต้พื้นดิน ซึ่งความสั่นสะเทือนจากใต้พื้นนั้นจะสะท้อนกลับเข้ามาที่เครื่องรับสัญญาณทำให้เราคำนวณตำแหน่งและปริมาณของน้ำมันภายในหลุมได้ตรงจุดและแม่นยำมากขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าความสั่นสะเทือนในสองมิติหรือสามมิติก็สามารถวัดค่าหาตำแหน่งได้เช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ธรณีวิทยานั้น ๆ เอื้อต่อการวัดในรูปแบบใด 

รวมทั้งตัวเครื่องมือรับสัญญาณที่เรามีอยู่สามารถตรวจจับได้หรือทำงานภายใต้ลักษณะการวัดค่าแบบใดก็ควรจะดำเนินตามอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ นอกจากนี้เรายังสามารถค้นหาสำรวจปิโตรเลียมโดยการวัดค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กเนื่องจากชั้นหินต่าง ๆ ภายใต้พื้นพิภพนั้น มักจะมีการดูดซึมค่าสนามแม่เหล็กเอาไว้ภายในตนเอง ก่อนการขุดเจาะสำรวจจึงจะต้องมีการเช็คจากความเข้มของสนามแม่เหล็ก ซึ่งตำแหน่งที่มีปริมาณของแม่เหล็กมาก สามารถบ่งบอกได้ว่าจะมีจำนวนปิโตรเลียมมากเช่นเดียวกัน ทำให้สามารถขุดเจาะได้ถูกตำแหน่งและคาดคะเนปริมาณของปิโตรเลียมได้ ในการขุดเจาะลงบนตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนั้นผู้ที่ทำการสำรวจจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทักษะในการขุดเจาะเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถได้ปิโตรเลียมในปริมาณที่มากเพียงพอต่อความต้องการและการลงทุนในการสำรวจ อีกทั้งการจะขุดเจาะยังต้องคำนึงถึงผลกระทบอีกหลากหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใต้พื้นพิภพ สภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศในบริเวณนั้นโดยไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมหรือสร้างปัญหาให้เกิดขึ้น 

สิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไรบ้าง

              ในปัจจุบันนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างที่สุดเลยเพราะว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นจะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆที่ให้เกิดขึ้นกับเราเองอีกด้วย เพราะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจให้มากที่สุด

              เพราะว่าสิ่งแวดล้อมนั้นก็หมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราที่เราสัมผัสได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่เก่งยิ่งขึ้นแล้วทำให้เราได้รับอะไรที่ดีๆยิ่งขึ้นไปด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจในเรื่องของธรรมชาติให้มากๆด้วยเพราะธรรมชาติจะช่วยทำให้เราได้เจอกับอะไรที่ดีที่มีความสดใสและสวยงามอย่างที่สุดด้วย

              เราจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องของธรรมชาติอย่างในเรื่องของการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ ทะเล หรือการไม่ทิ้งสิ่งสกปรกลงทะเลนั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญกับเราเองอย่างที่สุด สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่ควรที่จะต้องมองข้ามเลยเพราะถ้าหากเรามองข้ามไปแล้วเราอาจจะไม่เจอกับธรรมชาติที่สวยงามอย่างยิ่งด้วย

              ถ้าหากเราเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยกันอนุรักษ์ในธรรมชาติแล้วจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราก็จะได้ช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นก็ยังคงอยู่เพราะถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์หรือทำลายแล้วจะทำให้เราไม่มีอะไรที่สวยงามเกี่ยวกับธรรมชาติให้เราได้เห็นอีกด้วย

              ธรรมชาตินั้นเราสามารถที่จะเลือกหาดูได้จากที่ในภาคเหนือ หรือที่ต่างๆที่มีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่สุด เราเองจึงควรที่จะต้องหาพื้นที่ดูก่อนว่าเราชอบที่จะอยู่ในธรรมชาติแบบไหน หรืออยากที่จะไปเที่ยวกับธรรมชาติแบบไหนก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับเราอย่างยิ่ง

              เพราะอย่างถ้าเป็นเชียงใหม่ก็จะเป็นภูเขาเสียส่วนใหญ่หรือถ้าหากเป็นจังหวัดน่านก็จะเป็นทุ่งนาที่มีความเขียวขจีกันอย่างมากมายด้วย เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองจึงควรที่จะให้ความสนใจเพราะเราสามารถที่จะเลือกไปในที่ที่เราชอบได้อย่างยิ่งเช่นกันเพื่อไปรับอากาศที่บริสุทธิ์ ไปรับแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย

              ถ้าหากเราไม่มีสิ่งแวดล้อมเลยในโลกแน่นอนว่าเราอาจจะเจอกับมลพิษหรือไม่เจอสิ่งสวยงามตามธรรมชาติแบบนี้แล้วก็จะไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์ให้เราได้เลือกดูกันด้วย ถ้าหากเราอยากที่จะใส่ใจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะต้องให้ความสนใจอย่างที่สุดแล้วเราก็จะเจอกับเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามยิ่งขึ้นด้วย

สิ่งแวดล้อมจะช่วยทำให้ลดมลพิษได้

              ในปัจจุบันนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยเราจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มากๆเพราะว่าสิ่งแวดล้อมจะช่วยทำให้เราได้มีความสุขอย่างมากเพราะว่าเราจะได้เจอกับอากาศที่เย็นและบริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้นด้วย

              เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นต้องบอกเลยว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นสิ่งที่จะทำให้หลายๆคนนั้นได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์และก็ได้เจอกับอะไรที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ควรที่จะให้ความสนใจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะสิ่งแวดล้อมจะช่วยทำให้ลดมลพิษได้อย่างยิ่งเลย

              ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการไม่ตัดต้นไม้ ไม่ทำลายป่าเพราะว่าทุกๆอย่างในเรื่องนี้นั้นก็เป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญอย่างที่สุดเพราะว่าถ้าหลายๆคนรู้จักที่จะอนุรักษ์ในสิ่งแวดล้อมแล้วนั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอย่างยิ่งด้วย

                  เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและคำนึงถึงให้มากที่สุดเพราะว่าสิ่งแวดล้อมจะช่วยทำให้โลกของเรานั้นมีความสดใสและดียิ่งขึ้นได้ด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยแล้วก็จะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะยิ่งเราให้ความสนใจแล้วก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่สุดเพราะสิ่งแวดล้อมนั้นจะช่วยลดมลพิษและให้อากาศที่บริสุทธิ์ได้เลย

              เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเราเองจึงควรที่จะต้องจัดการให้มากๆในเรื่องของการช่วยกันไม่ตัดไม้ทำลายป่า การร่วมกันเก็บขยะในทะเลหรือการปลูกป่าชายเลนเพราะสิ่งเหล่านี้จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เราได้ร่วมกันทำให้ป่าไม้ของเรานั้นยิ่งมีมากขึ้นแล้วสิ่งนี้จะช่วยทำให้เวลาที่เกิดน้ำท่วมอะไรแล้วก็ไม่ใช่อุปสรรคกับเราอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจะมีการกั้นของต้นไม้อยู่แล้ว จะช่วยทำให้หนักกลายเป็นเบาได้อย่างยิ่งด้วย

              ทุกๆอย่างในเรื่องของต้นไม้นั้นก็จะมีต้นไม้มากมายที่ให้เราได้เลือกปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้ที่ช่วยให้เราได้รับอากาศที่ดีๆหรือได้รับออกซิเจนก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีกับเราเองอย่างยิ่งด้วย เรื่องของสิ่งแวดล้อมเราจึงไม่ควรที่จะต้องมองข้ามไปเลยเพื่อเราจะได้อยู่แบบร่มเย็นและมีความสุขที่สุด

              ถ้าหากเรารู้จักที่จะเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วจะยิ่งช่วยทำให้เราภูมิใจอย่างยิ่งเพราะเราจะยิ่งได้ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

การปลูกต้นไม้ในบ้านช่วยเรื่องอะไร

              ในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของต้นไม้นั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดสำหรับใครๆเลยเพราะว่าในเรื่องของต้นไม้นั้นต้นไม้จะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่มีอากาศที่ดีๆและบริสุทธิ์นั้นมากมายอย่างยิ่งเลย เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของต้นไม้นั้นถ้าหากเรารู้จักที่จะปลูกแล้วก็จะช่วยทำให้บ้านของเรานั้นมีความร่มเย็นได้อย่างยิ่งเลย

              เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของการปลูกต้นไม้นั้นก็จะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นดีขึ้น อากาศก็ยิ่งดีขึ้นไปตามลำดับด้วย สิ่งๆนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องให้ความสนใจให้มากๆเพราะยิ่งเราปลูกต้นไม้ในบ้านก็จะช่วยทำให้บ้านนั้นได้รับออกซิเจนทำให้เราหายใจเข้าไปก็รู้สึกถึงความโล่งสบายอย่างยิ่งด้วย

              เรื่องของต้นไม้นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเลยเพราะว่าต้นไม้จะช่วยทำให้อะไรหลายๆอย่างนั้นดูดียิ่งขึ้นไปเลย เราเองจึงควรที่จะต้องมองให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยจะยิ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ในบ้านก็จะช่วยทำให้บ้านร่มเย็นมากขึ้นกว่าเดิมได้

                  เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของการปลูกต้นไม้ในบ้านนั้นจะช่วยทำให้บ้านของเราไม่ร้อนจนเกินไปแถมมีอากาศบริสุทธิ์คอยหมุนเวียนอยู่เสมอด้วย สิ่งเหล่านี้จึงจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะยิ่งเราเลือกที่จะปลูกต้นไม้ภายในบ้านแล้วก็อาจจะลดอากาศเสียๆได้อีกด้วย

                  สิ่งเหล่านี้ในเรื่องของการปลูกต้นไม้นอกจากจะในบ้านแล้วในบริเวณบ้านเราก็สามารถที่จะทำได้อีกเช่นกัน เพราะทุกๆอย่างยิ่งเราให้ความสำคัญในเรื่องของการปลูกต้นไม้แล้วก็จะช่วยทำให้บ้านของเราไม่ร้อนจนเกินไป ภายในบริเวณบ้านเราก็จะได้มีอากาศที่จะหายใจได้อย่างสบายปอดที่สุด

              ถ้าหากเราเห็นความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะเราก็จะไม่ทำลายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างที่สุดเพื่อที่สุขภาพร่างกายของเราก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นด้วย

              การที่เรามีพื้นที่ในบ้านหรือในบริเวณบ้านสำหรับปลูกต้นไม้แล้วนั้นก็ยิ่งดี หาต้นไม้มงคลหรือหาต้นไม้ที่เป็นพืชผักสวนครัวมาปลูกก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีกับเราเองอย่างยิ่ง เรื่องของต้นไม้ถ้าเราให้ความสนใจแล้วก็ถือว่าเราเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยทำให้โลกของเราร่มเย็นขึ้นแล้วก็มีอากาศที่ดีๆมากกว่าอากาศที่เป็นมลพิษอีกด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด